Obiectivul principal al societății PAOLOmag srl  noastre este să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În consecință, acordăm o importanță sporită implementării regulilor și principiilor rezultate din interpretarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 vizând protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, privind libera circulație a acestor date.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta politică, deoarece prin intermediul acesteia urmărim să vă oferim informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care acestea vor fi prelucrate de noi (în continuare, Societatea). 

Conform definiției Regulamentului, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici.

Această politică de confidențialitate cu privire la datele personale vizează datele clienților noștri și se aplică informațiilor colectate prin intermediul site-ului nostru, https://paulomag.ro/ precum și tuturor celorlalte date personale colectate prin intermediul e-mail-ului sau prin alte contacte off-line. Prezenta politica de confidențialitate descrie:

categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;

scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal;

durata prelucrării acestor date;

drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercita;

destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale;

contact.

Vă informăm că procesul de colectare a datelor cu caracter personal este realizat cu respectarea principiilor legalității, transparenței și corectitudinii, în două moduri specifice:

- când navigați pe site-ul https://paulomag.ro/ sunt furnizate: broswerul de pe care ne-ați vizitat, adresa de IP a calculatorului dumneavoastră, datele protocolului https.

- prin completarea formularului disponibil pe site sau la transmiterea de e-mail-uri, inclusiv în procesul plasării de comenzi sau cereri de ofertă pentru produsele noastre ori când dumneavoastră solicitați informații despre acestea.

1. S.C. PAOLOmag S.R.L. colectează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru realizarea obiectului de activitate al societății respectiv: asistență, acordarea de consultanță personalizată și vânzare-cumpărare produse din gama accesoriilor pentru autovehicule, precum: huse auto, covorașe, cotiere, bare portbagaj, odorizante, capace roți, ștergătoare, prelate, ornamente și suporți de diverse tipuri etc.

De asemenea, vă informăm asupra faptului că accesul la datele cu caracter personal se acordă strict personalului autorizat din cadrul Societății, și numai pentru scopul de îndeplinire a sarcinilor specifice, sub obligația păstrării confidențialității lor.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în mod direct

Scopul specific al colectării și prelucrării datelor personale

Ce date colectăm și în ce mod le prelucrăm

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Pentru înregistrarea clientului nou

Crearea unui cont de client pe magazinul online se poate realiza furnizând următoarele date personale: sexul persoanei, nume de familie, prenume, e-mail, parolă.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

Logarea clientului existent în contul de client

Logarea în contul de client se efectuează prin inserarea e-mail-ului și a parolei. Vă informăm că stocăm și utilizăm aceste date pentru a identifica în mod corect clientul în baza noastră de date și pentru a putea oferi corespunzător serviciile noastre în magazinul online.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

Efectuarea de cumpărături în Magazinul Online PAULOmag.ro

Cumpărăturile se pot efectua pe site-ul magazinului online sau prin serviciul de Call Center,  0737 710 710 după ce sunt acceptate în mod expres și prealabil Termenii și Condițiile magazinului online.

 - pentru comenzile online vom colecta și prelucra următoarele date: sexul persoanei, nume și prenume, e-mail, parolă, adresă de livrare, adresă de facturare, metodă de livrare, metodă de plată.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract

Plata cumpărăturilor/ restituirea plății în caz de retur de produs/ anulare comandă

 

Detaliile cardului pe care îl folosiți pentru plata cumpărăturilor din Magazinul Online PAULOmag.ro nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către Societate, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului (de principiu, euplatesc.ro).

Veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosiți pentru plata online, despre identitatea entității autorizate.

 Societatea noastră prelucrează doar următoarele date personale pentru a putea identifica în mod corect comanda dvs: nume, prenume, ID comandă, data inițierii și a finalizării tranzacției, ID tranzacție, status plată, sumă tranzacționată și, în caz de retururi sau anulări: nume banca și IBAN –ul necesare pentru restituirea sumei

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract

Livrarea produselor către clienți

- Livrarea se va face prin curierii DPD și Fan Curier, iar datele personale prelucrate în acest scop sunt: sexul persoanei, nume, prenume, adresa de livrare, număr de telefon, valoarea sumei plătibilă cu ramburs (după caz).

 - Dacă produsele sunt preluate din magazinele societatii noastre, pentru identificare operatorii noștri vor solicita actul de identitate pentru a compara datele înscrise în acesta cu datele din comandă, respectiv: nume, prenume. Precizăm ca nu se vor efectua copii după actul de identitate.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract

Asistență și consultanță personalizată

 - Pentru asigurarea suportului referitor la contul de client / consultanței specializate cu privire la comenzile pe care le lansați în magazinul online, identificarea va avea loc prin confirmarea următoarelor date personale: nume, prenume, adresă de e-mail, ID comandă.

 - Aceleași date le vom prelucra și în vederea soluționării reclamațiilor.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract

Scopurile generale pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Aceste date personale vor fi utilizate în scop contractual, pentru transmiterea de informații comerciale și tehnice, oferte, confirmări, situații financiare în legătură cu raporturile contractuale (facturi scadente), inclusiv pentru completarea datelor privind expediția produselor înscrise pe facturile emise de Societate etc. În concret, scopurile prelucrării au în vedere:

- cereri de oferte/comenzi: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a finaliza și administra cererile/comenzile dumneavoastră; 

- serviciul clienți: utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi suport, pentru a soluționa și a vă răspunde în timp util la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care alegeți să ne contactați; 

- alte comunicări: vor exista situații în care vom lua legătura prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le transmiteți. Ar putea exista o serie de motive pentru aceste comunicări: pentru a vă transmite situațiile financiare, de a vă notifica în legătură cu primirea unei comenzi, etc.;

- motive de natură juridică: în anumite situații va trebui să utilizăm datele personale furnizate pentru a soluționa disputele juridice sau reclamațiile, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.

Vă aducem la cunoștință faptul că temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, primire newslettere (care se efectuează prin abonare-furnizare adresă de e-mail -secțiunea stânga-jos a site-ului), lansări de produse, oferte în scop de fidelizare, și altele asemenea este conferit de consimțământul expres, voluntar și liber exprimat din partea dumneavoastră. Consimțământul pentru aceste operațiuni poate fi retras în orice moment prin transmiterea unui e-mail clar și concis la adresa: office@paulomag.ro.

Rețineți însă faptul că trebuie să oferiți toate elementele de identificare pentru a vă putea localiza corect și complet în baza de date.

Vă informăm asupra faptului că, dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează într-un mod substanțial, vom implementa și măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.

Având în vedere scopurile expuse mai sus, temeiul legal principal în virtutea căruia vă prelucrăm datele cu caracter personal este cel de executare a unui contract în care dumneavoastră sunteți parte sau în demersurile cu privire la încheierea unui contract. De exemplu, dacă utilizați serviciile noastre pentru a face o cerere sau o comandă online, vom utiliza datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligația de a finaliza și administra această cerere ori comandă, în baza contractului pe care îl avem/îl vom încheia cu dumneavoastră. Doar o parte din prelucrări vor avea loc în temeiul consimțământului dat de dumneavoastră.

Durata prelucrării acestor date

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, urmând a le șterge dacă acestea nu mai sunt necesare. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili și documenta că are ca temei un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Ca regulă, vom stoca datele personale descrise în secțiunile anterioare pentru o perioadă de 5 ani pentru clienți și de 3 ani pentru prospecți (lead-uri). 5 ani este și perioada pentru care vom stoca datele referitoare la contul dvs., termenul începând să curgă de la ultima logare a dvs. în cont.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercita

Conform dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care Societatea o realizează:

a) dreptul de acces: puteți obține de la Societate confirmarea că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și, contra cost, orice copii suplimentare.

b) dreptul de rectificare a datelor: aveți posibilitatea să solicitați Societății să modifice datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completeze/actualizeze datele care sunt incomplete.

c) dreptul la ștergere: aveți posibilitatea de a solicita Societății ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-a colectat și le prelucrează; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în situațiile în care consimțământul a fost necesar și manifestat expres de dumneavoastră și societatea nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

d) retragerea consimțământului: aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.

e) dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.

f) restricționare: aveți posibilitatea de a solicita Societății să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea datelor contestate; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu mai sunt necesare prelucrării de Societate, dar dumneavoastră le solicitați pentru acțiune în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se va verifica dacă drepturile legitime ale Societății în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

g) dreptul la portabilitate: dacă Societatea prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, aveți posibilitatea de a solicita, în condițiile legii, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă veți solicita acest lucru Societatea poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și dacă această este o măsură proporțională în raport cu bugetul Societății.

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;

i) dreptul de a vă adresa justiției: dreptul la o cale de atac judiciară;

j) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere: aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor dacă dumneavoastră considerați că v-au fost încălcate drepturile (Autoritatea în România fiind A.N.S.P.D.C.P.).

În cazul în care dumneavoastră doriți să vă exercitați unul/mai multe din drepturile pe care le aveți cu privire la datele cu caracter personal ce vă aparțin ne puteți contacta utilizând adresa de e-mail: office@paulomag.ro.

Prima solicitare de exercitare a drepturilor dumneavoastră este gratuită. Ne rezervăm însă dreptul să respingem solicitările din partea dumneavoastră care se repetă în mod neîntemeiat, care nu sunt clare (în sensul că nu cuprind suficiente date despre dvs. încât să vă putem identifica), care necesită un efort tehnic excesiv din partea Societății (de exemplu dacă ne solicitați să dezvoltăm un nou sistem sau să modificăm substanțial o practică fundamentată la nivel de Societate) ori care periclitează în orice fel confidenţialitatea datelor cu caracter personal a altor persoane. 

Destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale

Ne angajăm să nu dezvăluim nici un fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al dumneavoastră în această privință.

Putem dezvălui fără acord prealabil date cu caracter personal și unor entități sau persoane din afara Societății în cazul în care considerăm, cu bună credinţă, că dezvăluirea acestor date personale este o acțiune necesară, în mod rezonabil, pentru:

respectarea legilor aplicabile, a reglementărilor, a procedurilor legale sau a solicitărilor venite din partea unor instituții/autorități publice.

punerea în aplicare a Regulamentului și a dispozițiilor legale adiacente, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora.

detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic.

protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei Societății, a dumneavoastră sau a publicului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Actualizări ale politicii de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate poate fi actualizată de către Societate, PAOLOmag srl  după cum se va dovedi necesar. Societatea se va asigura că respectiva actualizare este efectuată într-o manieră care asigură informarea corespunzătoare a dumneavoastră.

Politică de utilizare cookies

Site-ul http https://paulomag.ro/ utilizeaza cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator.

Informațiile pe care le vom prezenta în continuare au scopul de vă oferi dumneavoastră mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul nostru, respectiv https://paulomag.ro/.

Ce sunt cookie-urile?

Modulele de cookie sunt foarte mici cantități de informații, care iau forma unor fișiere de text (http cookie), care se stochează pe calculatorul, tableta sau telefonul dumneavoastră. Ele sunt compuse din litere și numere.

Majoritatea website-urilor stochează mici cantități de informații despre activitatea dumneavoastră pe respectivele website-uri.

Pentru a vă oferi o bună experiență de navigare, website-ul nostru funcţionează optim având modulul de cookies activat. Cookies-urile ne permit să vă recunoaştem în momentul în care vă reîntoarceţi pe site, să indentificăm şi să rezolvăm cu promptitudine erorile.

Durata de existență a cookie-urilor

Existența unui cookie este asigurată pe perioadă determinată. Doar web-serverul care a transmis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care dumneavoastră sau un alt utilizator vă întoarceți/se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv. 

Cookie-urile în sine nu solicită date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, de cele mai multe ori, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Cele două categorii de cookie-uri

Există două categorii principale de cookie-uri:

1. Cookie-uri de sesiune - adică acele cookie-uri care sunt șterse odată cu închiderea browser-ului. Cookie-ul de sesiune este stocat în memoria temporară dar nu mai este reținut după închiderea browser-ului. Vă aducem la cunoștință faptul că aceste cookie-uri de sesiune nu colectează informații din calculatorul dumneavoastră.

2. Cookie-uri permanente - adică acele cookie-uri care se stochează în hard drive-ul dumneavoastră până când expira (cookie-urile permanente sunt setate cu date de expirare) sau până când dumneavoastră ștergeți aceste cookie-uri.

De ce se utilizează cookie-urile?

Cookie-urile joacă un rol esențial în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care dumneavoastră vă bucurați prin mijlocirea internetului, cum ar fi:

- cu ajutorul cookie-urilor se personalizează anumite setări precum: accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înapoi’’ și “înainte’’, limba de vizualizare a unui site;

- cookie-urile oferă posesorilor de site-uri un feedback asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât noi să putem face site-urile chiar mai eficiente pentru dumneavoastră;

- cookie-urile permit diverselor aplicații, multimedia de exemplu, să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai placută.

Aspecte legate de securitate

Deoarece dumneavoastră aveți dreptul la protecția identității online, este recomandabil să fiți informat în legătură cu posibilele riscuri de securitate și anume cu privire la faptul că aceste cookie-uri pot fi utilizate în scopuri negative.

De aceea vă aducem la cunoștință faptul că că prin intermediul acestor fișiere de tip cookie se face schimb de informații constant între browser și site-ul pe care îl vizitați, astfel încât informațiile transmise prin cookie-uri pot fi interceptate de persoane/programe neautorizate. De exemplu, acest lucru este posibil în situația în care browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată/nesecurizată, așa cum este cazul anumitor rețele Wi-Fi.

Totuși, rețineți că aceste cookie-uri nu sunt viruși. Deoarece ele nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou, nu pot fi considerate viruși.

În plus, site-ul nostru utilizează protocolul de transfer de hipertext (https) care este o extensie a protocolului http si este o varianta de accesare mai sigura. Motivația principală pentru utilizarea https este autentificarea site-ului accesat și protejarea confidențialității și integrității datelor schimbate în timpul tranzitului.

Ce cookie-uri utilizăm și de ce?

Colectăm următorii identificatori online pentru scopurile de asigurare mentenanța și securizarea website-ului magazinului nostru online: adresa IP; browser-ul de internet utilizat, date de protocol HHTP/HTTPS, locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectați la site-ul magazinului online.

 

Scopurile de prelucrare a acestor date personale furnizate în mod indirect vizează asigurarea bunei funcționări a site-ului prin: afișarea corectă a conținutului site-ului magazinului online, îmbunătățirea website-ului magazinului online, identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului nostru sau logării în contul de client.

Tipurile de cookie utilizate fac parte din categoriile:

- strict necesare (pentru asigurarea funcționalității site-ului); PAULOmag.ro 

- de înregistrare (când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers);

- de performanță , utile deoarece permit unui site să își amintească informații (preferințe) care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dumneavoastră preferată;

- de publicitate (doar în cazuri specifice).

Ștergerea cookie-urilor

Dezactivarea cookie-urilor poate determina utilizarea cu greutate a site-urilor. Este însă posibil să setați din browser opțiunea ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browserele ofera posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Veți regăsi aceste setări, de regulă, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului dumneavoastră.

Dispoziții finale

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este un obiectiv important pentru noi. De aceea vă informăm că această politică se completează cu politica de confidențialitate cu privire la protecția datelor personale afișată pe site,  pe care vă încurajăm să o citiți, aceasta incluzând informații suplimentare utile.

Versiune actualizată la 02.10.2023